כמה מכס אני אשלם?
 

סוג מסאחוז מסבסיס חישובסכום מס
מיסים
מע"מ
סך המסים  
סה"כ לתשלום